เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ

เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ

เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ

เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ คืออะไร??
เป็นสัญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่า และเหมาะสมต่อสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการให้ข้อมูลบนฉลากอาหาร เพื่อลดการบริโภคน้ำตาล โซเดียมและไขมันที่เยอะเกิน (หวาน มัน เค็ม)

ทำไมถึงต้องมี เครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ล่ะ??
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน (Obesity) และโรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

ทั้งนี้ “โรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน” กำลังเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย อ้างอิงถึงข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี พ.ศ.2556 รายงานว่าคนไทยที่ป่วยเป็นโรคอ้วนมีจำนวนสูงถึง 4 ล้านคน (ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด) ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งวิถีชีวิตคนเมืองสมัยใหม่ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารทีมีพลังงานและไขมันสูง โซเดียมสูง น้ำตาลสูง กรดไขมันอิ่มตัวสูง รวมถึงออกกำลังกายและการบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป ทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงทั้งสิ้น การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันที่สำคัญ ซึ่งภาครัฐต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลอย่างเร่งด่วน เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การที่ภาครัฐต้องการใช้อาหารเป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ที่เพียงพอในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและสุขภาพของตนและต้องส่งเสริมให้มีอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมเเก่ผู้บริโภค สามารถเข้าถึงและซื้อหาได้

เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมคอลลาเจนเเละโคเอนไซม์คิว 10 สตาร์ อินฟินิติ
ก็ได้รับการรับรองให้เป็น “เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ” โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านหลักเกณฑ์ด้านสารอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ โดยจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมากมาย ตัวอย่างเช่นในหมวดเครื่องดื่ม พิจารณาสารอาหารต่อปริมาณ 100 มิลลิลิตร จะต้องมีน้ำตาลทั้งหมดน้อยกว่า 6 กรัม

ซึ่งสัญลักษณ์นี้ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว ว่าเป็นเครื่องดื่ม..
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
ที่ได้รับรอง อย. (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ที่สะอาด เเละปลอดภัย
ที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ผลิตภัณฑ์ น้ำผลไม้รวม 25% (องุ่นขาว, องุ่นเเดง,  มากิเบอร์รี่)
ผสมคอลลาเจนเเละโคเอนไซม์คิว 10 ตรา สตาร์อินฟินิติ
ขนาด 100 มล.
วันที่อนุมัติ (ปรับปี) 3 พ.ค. 60
เลขทะเบียนฯ 02-059-01/60
เลขบาร์โค้ด 8 851919 560107

สุดท้ายอย่าลืม!! หมั่นเติมคอลลาเจนให้ผิวอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเครื่องดื่มคอลลาเจน STARR Infiniti
สะดวกในการรับประทาน เพียงไม่กี่นาที

📌Line ID: @STARRinfiniti
📌Facebook: STARR Infiniti
📌IG: STARR Infiniti
📌Instagram: STARR Infiniti