วิธีสั่งซื้อสตาร์อินฟินิติ

1. Add [email protected] หรือ Facebook

2. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่สั่งผ่านทาง [email protected] หรือทาง Facebook

3. แจ้งชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ของไปส่งผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

4. โอนเงินค่าสินค้า

5. แจ้งหลังฐานการโอนเงินผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

6. จัดส่งสินค้าหลังได้รับหลักฐานการโอนเงิน

1. Add [email protected] หรือ Facebook

2. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่สั่งผ่านทาง [email protected] หรือทาง Facebook

3. แจ้งชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ของไปส่งผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

4. โอนเงินค่าสินค้า

5. แจ้งหลังฐานการโอนเงินผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

6. จัดส่งสินค้าหลังได้รับหลักฐานการโอนเงิน

1. Add [email protected] หรือ Facebook

2. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่สั่งผ่านทาง [email protected] หรือทาง Facebook

3. แจ้งชื่อ และที่อยู่ที่จะให้ของไปส่งผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

4. โอนเงินค่าสินค้า

5. แจ้งหลังฐานการโอนเงินผ่านทางช่องทางที่แจ้งสั่งของ

6. จัดส่งสินค้าหลังได้รับหลักฐานการโอนเงิน